Prijava vjenčanja

Trenutci kada dvoje ljudi, koji su spoznali da se vole, definitivno odlučuju započeti novi, zajednički život, spadaju u najznačajnije trenutke njihova života. Velik je i neizreciv misterij ljubavi između muškarca i žene koji se za cio život “predaju” jedno drugome da svoju ljubav žive neopozivo i do kraja vjerno. To je tolika tajna da je bračna ljubav između muža i žene u biblijskom govoru “znak” (simbol, slika) Božje ljubavi prema njegovu narodu.

Kršćanska je ženidba sakrament, tj. “vidljivi znak”  “nevidljive” Božje prisutnosti i ljubavi u životu bračnih drugova. Time veličina i ljepota ljudske ljubavi dobiva novi smisao: kršćanska je ženidba trajni “znak” Saveza ljubavi što ga je Bog sklopio s čovječanstvom u Isusu Kristu;  kršćanska je ženidba “znak” ljubavi koju Bog dariva supruzima i kojom ih povezuje sa sobom; ona je sakrament i zato što na otajstven način izražava vjeru i nadu muža i žene da njihova ljudska ljubav može postati mnogo više nego što jest jer se temelji na Božjoj ljubavi i vjernosti.

Tri su bitna svojstva kršćanske ženidbe:

1. jedinstvenost – kršćanska ženidba može se sklopiti samo između jedne slobodne muške i jedne slobodne ženske osobe.

2. nerazrješivost – jednom valjano sklopljena kršćanska ženidba je nerazrješiva i traje do trenutka smrti. Krist je rekao: “Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja.”

3. svetost – sakrament ženidbe posvećuje supružnike, muža i ženu, i daruje im potrebne milosti za bračni i obiteljski život.

Svaka je ljubav stvaralačka. To osobito vrijedi za ljubav muža i žene koji su pozvani da sudjeluju u stvaranju novih života odgovornim rađanjem djece i takvim odgojem da im djeca mogu odrasti u slobodne i odgovorne ljude. Osim toga, supruzi su pozvani da se ne zatvaraju u svoj “krug”, nego da u življenju bračne i obiteljske ljubavi postaju sve sposobniji za “otvorenost” drugima: angažmanom u zajednici u kojoj žive, radom u svojoj profesiji, prisutnošću i pomaganjem onima kojima je potrebna pomoć, i dr.

Možemo reći da su supruzi djelitelji sakramenta ženidbe jer se taj sakrament sklapa privolom koju oni izražavaju jedno drugome pred svjedocima (kumovima) i pred predstavnikom Crkve. No, isto tako možemo reći da sakrament ženidbe podjeljuje Crkva, jer je duboko značenje tog sakramenta Božji dar koji Bog supruzima poklanja preko Crkve.

Po sakramentu ženidbe Bog na poseban način ispunja supruge svojom ljubavlju i snagom  da ne sustanu i da stalno napreduju u vjernosti i ljubavi te da mogu istinski primiti, voljeti i kršćanski odgajati djecu.

Obitelj je osnovna i najvažnija stanica ljudskoga društva. Zato se za brak i obitelj treba spremati vrlo savjesno i odgovorno. Najbolja priprava za ženidbu jest puno upoznavanje osobe i upoznavanje dužnosti obiteljskoga i bračnog života. U pripravu na brak spada još: sačuvati nevino i zdravo tijelo, te čistu dušu i srce.

 

Što je potrebno

za vjenčanje u našoj crkvi

1) ZARUČNIČKI TEČAJ – potrebno je pohoditi zaručnički tečaj koji se u našem Vukovarskom dekanatu održava dva puta godišnje (ožujak i rujan) ili u nekom drugom dekanatu ili župi. Zadnju večer se dobije potvrda o obavljenom tečaju, koja se, uz druge potrebne dokumente, predaje župnom uredu.

2) KRSNI LIST se može izvaditi samo u župi krštenja i nije neophodno da ga zatraže sami zaručnici – može to učiniti i netko drugi. Na njemu će biti naznačen i datum sakramenta Sv. Potvrde (bez obzira gdje je primljen),  s obaveznom naznakom slobodnog stanja (SLOBODNI LIST). Krsni list, kao službeni dokument, ne smije biti stariji od šest mjeseci.

3) DOPUŠTENJE ZA VJENČANJE IZVAN VLASTITE ŽUPE treba zatražiti barem jedno od zaručnika, iz župnog ureda župe kojoj po mjestu stanovanja pripadaju, ako ni jedno ne stanuju na području župe vjenčanja.

ili

4) OTPUSNICA ZA VJENČANJE potrebna je samo onim zaručnicima koji Postupak za ženidbu nemaju u župi vjenčanja nego u jednoj od župa njihova stanovanja ili pak u nekoj trećoj župi. Ali u tim slučajevima bit će im, kod najave vjenčanja, rečeno što im je činiti.

5) PRIJAVA U MATIČNOM UREDU ILOK potrebna je za sve zaručnike koji se žele vjenčati u našoj crkvi ne ranije od 45 dana prije datuma vjenčanja. Dobiju se odmah u ruke dva lista – zelene potvrde – koje se predaju župnom uredu u kojem je vjenčanje dogovoreno. Ukoliko je par već sklopio civilno vjenčanje potreban je vjenčani list.

6) OBAVEZNO sve papire donijet 30 – 45 dana prije datuma vjenčanja kako bi smo mogli poslati sve navještaje na vrijeme.

 

DODATNE NAPOMENE KOD VJENČANJA:

1. Vjenčanje se u našoj crkvi redovito slavi subotom – petkom u dogovorenom terminu, a poznato je da vjenčanja nema u korizmenom vremenu. Na vrijeme si rezervirajte termin vjenčanja.

2. Ako zaručnik ili zaručnica nemaju sve potrebne sakramente (Krštenje, Pričest i Potvrda) ili su druge vjeroispovijesti potrebno je u dogovoru s župnim uredom zatražiti dopuštenje za sklapanje ženidbe od Nadbiskupije.

3. Za svjedoke – kumove kod vjenčanja ne traži se nikakva crkvena isprava.

4. O taksi i načinu plaćanja pristojbe zaručnike se podsjeća kod pripreme obreda vjenčanja, a ako ih interesira sve se može reći kod prve najave.

5. Ukoliko želite da se crkva posebno cvijećem uredi obratite se našoj gđi. Vlasti na 099 435 3995

6. Ukoliko trebate sviranje na vjenčanju obratite se Ivani na 097 730 90 57

Trg sv.Ivana Kapistrana 3, 32236 Ilok
098 964 2349