Kontakt

FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Trg sv. Ivana Kapistrana 3

HR – 32236 Ilok

Radno vrijeme župnog ureda:

uto – sub 8:30 – 11:30, 16:00 – 18:00

tel. 098 964 2349

Broj žiro računa:

Addiko bank

HR8525000091102033087

Trg sv.Ivana Kapistrana 3, 32236 Ilok
098 964 2349